Triptiek Computer     /home energy                         Triptiek Computer | Contactadres | Zoeken

 

aktie Solar Power pakketten_.pdf

machtiging Particulier SDE.pdf

machtiging Bedrijf SDE.pdf

www.triptiekenergie.nl

 

Alternatieve Energie Oplossingen

Onderwerp: PROFITEER NU VAN DE NIEUWE RONDE SUBSIDIE ZONNEPANELEN

Geachte mevrouw, heer,

Graag informeren wij u over de nieuwe subsidie regeling van SenterNovem speciaal gericht op het duurzaam opwekken van energie, de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) 2010.

Met name voor zon-PV systemen is deze SDE regeling zeer interessant. De SDE regeling betreft installaties met een vermogen tussen de 1 en 15 kWp. Per opgewekte kWh krijgt u gegarandeerde vergoeding van 0,474.  Deze opbrengst is opgebouwd uit een deel subsidie en het deel dat u niet hoeft af te rekenen aan de elektriciteitleverancier. Dankzij deze subsidie en de scherpe prijzen van de Home Energy Solar Power pakketten wordt de terugverdientijd van onze systemen beperkt tot maximaal 9 jaar.

Wanneer u besluit om uw Solar Power zonnepanelenpakket bij Home Energy te bestellen dan regelen wij het gehele traject voor u; van subsidie aanvraag tot in gebruik name.

In de bijlagen vindt u het machtigingsformulier waarmee u Home Energy kunt machtigen om voor u de SDE aanvraag te doen.  Op het machtigingsformulier staan de gegevens vermeld, waar u het ingevulde formulier per post naar kunt opsturen of faxen. Tevens treft u in de bijlage een overzicht aan met daarin de Solar Power pakketten die in aanmerking komen voor de SDE 2010 subsidie.

De inschrijving op de SDE subsidie vangt aan 1 maart aanstaande. Wij verwachten een groot aantal aanvragers, als u zich aanmeldt bij Home Energy voor 21 februari zullen wij er voor zorgen dat uw aanvraag op 1 maart wordt ingediend. 

 Triptiek Home Energy

 

 

 
Technische ondersteuning wordt verleend van Maandag tot en met Vrijdag van 10:00 tot 17:00

Zaterdag 10:00 tot 13:00 uur         

Triptiek Computer /Home Energy

Schillinkweg 13   

3896 LK Zeewolde

Telefoon   036-5228070
E-mail : inkekoch@orange.nl

 

 

 
                  Triptiek Computer Home Energy Zeewolde Schillinkweg 13,3896 LK  Zeewolde Tel :036 - 5228070

Start

 

Copyright 2100 eeuw [Triptiek computer Nijkerk ]. Alle rechten voorbehouden.